Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

schiza
21:13
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viapimpmyheart pimpmyheart
21:13
7534 69ec 500

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss viapimpmyheart pimpmyheart

April 21 2015

schiza
09:21
schiza
09:17
0934 4f91
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
schiza
09:14
2857 e656 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viakatalama katalama
09:13
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viacenturylove centurylove

April 04 2015

schiza
20:30
Właściwie to nawet trochę żałuję, że udałem się jakoś taki, że dużo wiem, i prawie wszystko przemyślałem. Co z tego mam? Nic. Tylko zniechęcenie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromhormeza hormeza viaa-antimatter a-antimatter
schiza
20:27
Nigdy nie będzie takiego lata.

(...)

Nigdy papieros nie będzie tak smaczny,
a wódka taka zimna i pożywna.

(...)
— Marcin Świetlicki

March 30 2015

07:43

March 26 2015

schiza
12:36
schiza
12:35
schiza
12:35
1076 55e8
schiza
12:24
2324 39b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
schiza
12:21
2971 ffd0
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir

February 16 2015

schiza
22:32
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
schiza
22:31
9208 c0b9
Reposted fromdailylife dailylife
schiza
22:30
Lubię zasypiać z oczami pełnymi Ciebie.
Reposted fromtakeabreath takeabreath viadailylife dailylife
schiza
22:30
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
22:30
9679 3537

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder viadailylife dailylife
schiza
22:27

Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.

— Jean Giraudoux
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl