Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

schiza
20:58
1888 0f44
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairbjarbirb irbjarbirb
schiza
20:57
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viainpassing inpassing
schiza
20:57
1745 7fa0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspontaneous spontaneous
20:57
schiza
20:57
4153 cb8f
schiza
20:57
0895 f113
schiza
20:57
8319 32d8
Reposted fromkarahippie karahippie viahunsert hunsert
20:56
7080 2eb3 500
Reposted fromknell knell viaiceshadow iceshadow
schiza
20:56
3920 cefa
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viahunsert hunsert
schiza
20:55
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady
schiza
20:54
239/2015
Wybaczcie mi to... - Ewa Lipska
Nie odpowiadam, na wasze listy telefony.  Porzucam przyjaźnie.
Wybaczcie mi to... 
Coraz bardziej przywiązuję się do siebie,  Wycofuję się w głąb.  Nie zadziwia mnie naród.  Nie zadziwia mnie tłum. 
Zwycięstwa i klęski łączą się w jedno.  Zyski i straty łączą się w jedno. 
Na wrzosowiskach podziwiam motyla.  Nocami karmię nietoperze. 
Z wierzchołka góry  obserwuję  zachodząca ostrygę słońca. 
Wybaczcie mi to...
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaostatni ostatni
schiza
20:54
3251 bbd3
Reposted fromdailylife dailylife

February 14 2015

schiza
23:32
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viainsanedreamer insanedreamer
23:31
0689 2a1e 500
Reposted fromarmadillo armadillo
schiza
23:30
Zdarzają się tego rodzaju spotkania, nawet z zupełnie nieznajomymi ludźmi, którymi zaczynamy się interesować tak jakoś nagle, niespodzianie, zanim zamienimy choćby jedno słowo.
— "Zbrodnia i kara" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya
schiza
23:29
schiza
23:26
1977 ed9f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaucieknijmi ucieknijmi
23:26
7703 7b3a 500
Reposted fromportecreation portecreation viaucieknijmi ucieknijmi
23:26
2348 ef27
Reposted fromtheolicious theolicious viaucieknijmi ucieknijmi

February 11 2015

schiza
23:27
7915 0803
Reposted frompesy pesy viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl