Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

21:53
1758 e22e
Reposted fromsunlight sunlight viaszyszaak szyszaak
schiza
21:52
Chodźmy się kochać- mówisz-
a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viadailylife dailylife
schiza
21:49
4253 364f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaszyszaak szyszaak
schiza
21:49
8797 f57a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
schiza
21:49
schiza
21:49
6111 29b8
Reposted frommartynkowa martynkowa viaszyszaak szyszaak
schiza
21:49
4192 341b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
21:46
9362 6cb1 500
Reposted fromgivemedinosaurtea givemedinosaurtea viaswinka swinka
schiza
21:45
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa.
— George Eliot
schiza
21:35
3342 111d
Reposted fromoutline outline viawakemeupx wakemeupx
schiza
21:29
5861 a221
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
21:29
schiza
21:29
0789 9de5 500
Reposted frommaeve maeve viapeluda peluda
schiza
21:20
schiza
21:19
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień Twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viacitiesofnight citiesofnight
schiza
21:14
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
schiza
21:14
9789 315f 500
by Mateusz Gil
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viamyzone myzone
21:14
3246 3aff 500
schiza
21:14
7990 1a88
Reposted fromdusielecc dusielecc viacitiesofnight citiesofnight
21:02
8472 9378 500
Reposted fromtwice twice viaottopilotto ottopilotto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl