Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

schiza
08:04
schiza
08:00
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde vialadylena ladylena
schiza
08:00
     [..] a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. Czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka
Reposted fromthejelly thejelly vialadylena ladylena
schiza
08:00
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamysweetnewyork mysweetnewyork
schiza
07:52
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
schiza
07:40
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
schiza
07:40
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
schiza
07:35
8879 4d9a
schiza
07:35
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatryy tryy
schiza
08:04
schiza
08:00
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde vialadylena ladylena
schiza
08:00
     [..] a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. Czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka
Reposted fromthejelly thejelly vialadylena ladylena
schiza
08:00
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamysweetnewyork mysweetnewyork
schiza
07:52
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
schiza
07:40
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
schiza
07:40
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
schiza
07:35
8879 4d9a
schiza
07:52
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
schiza
07:40
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
schiza
07:40
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl