Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

schiza
19:10
19:06
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaesperer esperer

January 09 2018

schiza
22:05
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
schiza
21:56
schiza
21:56
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

December 02 2017

schiza
08:00
     [..] a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. Czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka
Reposted fromthejelly thejelly vialadylena ladylena
schiza
08:00
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamysweetnewyork mysweetnewyork
schiza
07:52
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
schiza
07:40
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
schiza
07:40
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
schiza
07:35
8879 4d9a
schiza
07:35
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatryy tryy

January 09 2018

schiza
21:56
schiza
21:56
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

December 02 2017

schiza
08:00
     [..] a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. Czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka
Reposted fromthejelly thejelly vialadylena ladylena
schiza
08:00
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamysweetnewyork mysweetnewyork
schiza
07:52
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
schiza
07:40
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
schiza
07:40
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
schiza
07:35
8879 4d9a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl