Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

schiza
07:35
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatryy tryy

June 20 2017

schiza
21:28
Są dwa etapy znajomości – tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiedzenia jest tyle, że na pytanie, co nowego, możesz odpowiedzieć tylko: nic nowego. Z Ufem jest spoko. Mamy wspomnienia i tworzymy historię. To rzadkie po trzydziestce.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
schiza
21:26
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
schiza
21:26
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
schiza
21:03
schiza
20:40
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaayati ayati

April 21 2015

09:13
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viacenturylove centurylove

April 04 2015

schiza
20:30
Właściwie to nawet trochę żałuję, że udałem się jakoś taki, że dużo wiem, i prawie wszystko przemyślałem. Co z tego mam? Nic. Tylko zniechęcenie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromhormeza hormeza viaa-antimatter a-antimatter
schiza
20:27
Nigdy nie będzie takiego lata.

(...)

Nigdy papieros nie będzie tak smaczny,
a wódka taka zimna i pożywna.

(...)
— Marcin Świetlicki

March 30 2015

07:43

March 26 2015

schiza
12:35
schiza
12:35
1076 55e8
schiza
12:24
2324 39b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
schiza
12:21
2971 ffd0
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir

February 16 2015

schiza
22:32
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
schiza
22:31
9208 c0b9
Reposted fromdailylife dailylife
schiza
22:30
Lubię zasypiać z oczami pełnymi Ciebie.
Reposted fromtakeabreath takeabreath viadailylife dailylife
schiza
22:30
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
22:30
9679 3537

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder viadailylife dailylife
schiza
22:27

Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.

— Jean Giraudoux
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl